Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Fact

FLOW & AIR COMFORT TOOL

Om studiebureaus, installateurs en architecten bijstand te verlenen bij de juiste selectie van luchtverdeelroosters verleent Grada verschillende ondersteunende tools. Zo berekent de FACT (Flow & Air Comfort Tool) software het snelheidspatroon in rechthoekige ruimten uitgerust met één of meerdere luchtverdeelroosters. Deze snelheidspatronen kunnen zeer verschillend zijn van oorsprong en worden bepaald door o.a.

  • de inbouwlocatie van de roosters, m.a.w. wand, vloer of plafond
  • het uitblaaspatroon van de roosters, m.a.w. compacte, lineaire, radiale of werveljets
  • roosters die in één of meerdere richtingen lucht in de ruimte blazen
  • wandjets of vrije jets
  • isotherme of anisotherme condities
  • interacties tussen jets onderling en jet-wand interacties

Numerieke stromingsmechanica of Computational Fluid Dynamics (CFD) software kan al deze aspecten beschouwen maar vergt een significante technische en wetenschappelijke achtergrond van de gebruiker m.b.t. de correcte modelopbouw en interpretatie van de resultaten. Bijkomend is de nodige rekenkracht en –tijd problematisch voor zijn algemene toepassing bij de klant die een snelle en benaderende, maar wel aanvaardbare en representatieve oplossing wenst. Zulk een eenvoudig werkinstrument, dat de belangrijke fysische fenomenen in acht neemt, is daarom onontbeerlijk. Het geeft immers een snel antwoord op de vraag van correcte roosterkeuze m.b.t. thermisch comfort.
Behalve het thermisch comfort zijn er ook andere factoren die de roosterkeuze beïnvloeden. Zo zijn het drukverlies en het geproduceerde geluid belangrijke selectieparameters. De software dient daarom ook in staat te zijn deze essentiële selectieparameters te genereren om te komen tot de meest optimale roosterkeuze.

FACT is gebaseerd op theoretische beschouwingen waarbij de jettheorie het hart van de software vormt. Eigen onderzoek, gesteund op CFD-simulaties, heeft geleid tot verschillende modeluitbreidingen zoals de behandeling van luchtstralen die botsen in hoeken en op vlakke wanden, en de temperatuurinvloed op de snelheid.

Kernfunctionaliteiten

  • keuze uit het gamma luchtverdeelroosters van Grada
  • berekening van snelheidsprofiel, (statische en totale) drukval en geluidniveau
  • uitgebreide rapporteringsmogelijkheden met verschillende exportopties, optionele toevoeging van logo’s en extra informatie is mogelijk
  • ergonomisch en logisch opgebouwde gebruikersinterface volgens de workflow zodat de productiviteit verhoogd wordt

 

Fig.1 Input FACT

 

Fig.2 Resultaat simulatie FACT

Fig.3 Aanmaken van een rapport in FACT